Galerija

Zub koji nedostaje zamjenjen cirkon keramičkim mostom

Stara metal keramika i nova cirkon keramika

Nadomjestak jednog zuba koji nedostaje pomoću dentalnog implantata

Zamjena starih metal-keramičkih navlaka s cirkon keramičkim krunicama

Sanacija kompleksne bezubosti dentalnim implantatima i cirkon keramičkim mostovima

Izbjeljivanje zubi Beyond 2 lampom (postupak traje 45 min)

Prirođeni nedostatak zuba nadomješten cirkon keramičkim mostom

Smile design E-max krunice

Korekcija zubi i zagriza cirkon keramičkim mostom

Premium cirkon keramika