Biografija

Dr. Luka Lubina

univ.mag.dr.med.dent. – oralna kirugija i implantologija

sveučilišni magistar dentalne medicine
doktor dentalne medicine
specijalizant oralne kirurgije

Doktor Luka Lubina završio je stomatološki fakultet sveučilišta u Zagrebu 2010.godine. Diplomski rad pod naslovom “Primjena CAD/CAM sustava u stomatološkoj protetici obranio je odličnim uspjehom. 2014. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Stomatološkom fakultetu sveuilišta u Zagrebu.
2017. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij dentalna implantologija koji završava 2020. sa odličnim uspjehom. Od 2019. Specijalizira oralnu kirurgiju u Kliničkoj bolnici Dubrava na zavodu za kirurgiju lica i čeljusti. Područje interesa su mu oralna kirurgija i implantologija gdje se redovito usavršava na interanacionalnim kongresima. Autor je mnogih članaka u stručnim časopisima Smile, Vaše zdravlje te stručni suradnik portala 24 sata za dentalnu medicinu.
Glavni je urednik web portala mojstomatolog.hr koji je specijaliziran za edukaciju pacijenata.

EDUKACIJA:

od brojne edukacije izdvajamo:

2011 – Opatija – 4. Kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju
2012 – Budimpešta – SGS dental implants
2015 – Vodice – 6. Kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju
2016 – Zagreb – BTI dental implant system
2017 – Zagreb – Osstem implant surgery and prosthetics training
2017 – Zagreb – Osstem implant internal sinus lift CAS training
2019 – Split – 8. Kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju
2019 – Zagreb 14. Kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu kirurgiju

ČLANSTVO U STRUČNIM DRUŠTVIMA

Hrvatska Komora dentalne medicine – zamjenik predsjednika podružnog sjedišta Split
Hrvatski liječniki zbor
Hrvatsko Društvo za estetsku medicinu
Hrvatsko Društvo za dentalnu implantologiju
Hrvatsko Društvo za oralnu kirugiju

NAGRADE I PRIZNANJA

2011 – Zahvalnica Hrvatske komore dentalne medicine za unaprijeđenje razvoja dentalne medicine u Hrvatskoj
2015 – Najdoktor po izboru pacijenata prema portalu najdoktor.com
2016 – Najdoktor po izboru pacijenata prema portalu najdoktor.com
2017 – Najdoktor po izboru pacijenata prema portalu najdoktor.com
2018 – Najdoktor po izboru pacijenata prema portalu najdoktor.com
2019 – Najdoktor po izboru pacijenata prema portalu najdoktor.com
2019 – Nagrada Grada Knina za doprinos u razvoju dentalne medicine u gradu Kninu